You are currently viewing קלף הצדק

קלף הצדק

קלף הצדק, שמספרו בסדרת קלפי הטארוט הוא 11, הוא בין הקלפים שסמליהם הם מהמוכרים ביותר בטארוט ובעולם. בפתיחה בקלפי טארוט קלף הצדק מזהיר אותנו לשמור על קארמה טובה ומצפון נקי, להיות מי שאנחנו בלי מסיכות, ומייצג תהליך חשוב מאוד בהתפתחות הרוחנית של האדם.

פירוש קלף הצדק:

אם תשימו לב לסמלים המופיעים על קלף הצדק, תראו חרב מצד אחת, ומאזניים מצד שני. מה שסמלים אלו באים להגיד לנו, הוא שלמעשים שלנו יש השלכות – גם במישור הגשמי וגם במישור הרוחני. קלף הצדק גם בא להזכיר לנו שצריך לשמור על איזון בחיים שלנו, גם בין החומר והרוח, וגם בין הדברים שחשובים לנו. החרב, מזהירה אותנו שבסופו של דבר הגורל ישפוט אותנו, ושאם המאזניים ייטו לצד הלא נכון, אנחנו נשלם על זה. מעל הכל, קלף הצדק בא לעורר אותנו, להזכיר לנו לשמור על מצפון טהור ועל יושר כלפי בני אדם אחרים.

מה קלף הצדק אומר בקשר לזוגיות?

כשקלף הצדק נפתח בהקשר של זוגיות וחיי משפחה, הוא בא לגרום לנו לשאול את עצמנו האם קיים איזון בקשר ביננו לבין בן או בת הזוג שלנו. עלינו לבדוק האם אנחנו ישרים אחד כלפי השני, האם אנחנו סומכים אחד על השני והאם השמירה על הקשר נעשית באופן שווה בין שני הצדדים. עליכם למצוא את האיזון בזוגיות שלכם, או את האיזון העצמי שלכם אם אתם רווקים, ולנסות להשוות את המאזניים.

מה קלף הצדק אומר בקשר לפרנסה?

בהקשר הפיננסי קלף הצדק בא לרמוז לנו שהמרדף אחרי הכסף פוגע בנו וביושרה שלנו. יכול להיות שאנחנו מתנהלים עם הכסף בצורה לא נכונה או שאנו נותנים לו משקל רב מדי בחיים שלנו.

מה קלף הצדק אומר בקשר לקריירה?

קלף הצדק הנפתח בהקשר של קריירה אומר לנו לשאול את עצמנו האם אנו פועלים בצורה הוגנת כלפי חברינו לעבודה מצד אחד, וכלפי עצמנו מצד שני. ייתכן מאוד שבעיות בקריירה נובעות מחוסר איזון בין שני העולמות ושיש לבצע שינויים בדרך בא אנו מתנהלים בעבודה.

מוזמנים ליצור קשר עם אנג'ליקה מגדת עתידות הפותחת בקלפים: 054-6852071

 

אנא דרגו את המידע