You are currently viewing האם מגדת עתידות באמת אמינה?
מגדת עתידות

האם מגדת עתידות באמת אמינה?

תפקידה של מגדת העתידות כפי שמה הינו לחזות את העתיד ועל מנת לעשות כן עושה מגדת העתידות שימוש במגוון שיטות. פעמים רבות אנשים הולכים אל מגדת עתידות על מנת לגלות מה צופן להם העתיד אך כשזה מגיע מתאכזבים מפני שהחיזוי לא התגלה. אז האם מגדת עתידות אמינה?

כיצד ניתן לחזות את העתיד?

אחת מהשיטות המדויקות לחיזוי העתיד היא בעזרת פתיחת קלפי טארוט. קלפי הטארוט ידועים ביכולתם להעניק תשובה לכל שאלה שנשאלת וכך גם בדבר העתיד. בעת פתיחת הקלפים, יכולה מגדת העתידות לראות מה מסתמן לנו בעתיד ואילו הזדמנויות עומדות בפתח אך יש סייג אחד והיא יכולה גם להגשים משאלות. יש לנו בחירה חופשית.

מכיוון שיש לנו בחירה חופשית, מגדת העתידות איננה יכולה לחזות את העתיד במדויק מפני שבכל רגע אנחנו יכולים לשנות את דרכינו ולבחור מחדש. כך למשל יכולה מגדת העתידות לחזות שתהיה לך בחירה משמעותית בקרוב והיא תוכל גם לדעת באיזה נושא ולפעמים מה יהיו האופציות אך לא תוכל מגדת העתידות לדעת מה תהיה בחירתך בפועל במדויק.

איך נדע שמגדת העתידות אמינה?

כאשר מחפשים מגדת עתידות אמינה, אפשר לבדוק כמה גורמים. ראשית, מומלץ שמגדת העתידות תדע גם להעניק לנו זוויות ראייה רלוונטיות לגבי העבר שלנו וגם ההווה. כאשר מגדת עתידות עושה שימוש בקלפי טארוט, היא תוכל לזהות דפוסי עבר שלנו ושל האנרגיות המלוות אותנו ועל ידי כך תוכל להעניק לנו ייעוץ רוחני.

בעת שהנכם מרוצים מפתיחת הקלפים או השיטה בה משתמשת מגדת העתידות, ניתן לעבור לתהליך גילוי העתידות שכן במצב זה יהיה מדויק יותר. בנוסף, במיוחד כאשר מתייעצים בנושאים כה רגישים כמו העתיד שלנו שעשוי להשתנות, מומלץ לעשות תהליך זה לאחר היכרות עם מגדת העתידות שלרוב תציע גם שירותים רוחניים נוספים כמו תקשור, ייעוץ רוחני ועוד.

כמו כן מגדת העתידות יכולה לצפות השלכות

אמנם מגדת העתידות איננה יכולה לחזות את בחירתנו הסופית, אך היא יכולה לייעץ לנו כיצד לפעול מפני שהיא יכולה לראות את השלכותיהם של המעשים שלנו. במידה והנכם נמצאים בפני צומת דרכים, ניתן לפנות למגדת עתידות על מנת לגלות לאן מובילות הדרכים השונות ביניהן אתם צריכים לבחור. בנוסף, כאשר פונים אל מגדת עתידות שעוסקת גם בתקשור, ניתן להבין ולקבל מסרים שמיועדים אלינו כך שנוכל להבין טוב יותר את ההווה, את שצופן לנו העתיד, את ייעודינו והאפשרויות העומדות בפנינו. לפרטים נוספים היכנסו.

אנא דרגו את המידע