You are currently viewing טארוט או לא להיות – פתיחה בקלפים לחיזוי העתיד
פתיחה בקלפים לחיזוי העתיד

טארוט או לא להיות

האם אמצא זוגיות בקרוב? ומה לגבי העתיד העסקי שלי? אין אחד שלא שאל את עצמו שאלות כגון אלה. כולנו היינו שמחים לדעת מה יקרה לנו בעתיד.

הזמן הנסתר מעינינו ומליבנו מסקרן את כולנו. אולי כי לעולם לא נוכל לדעת את המתחרש בו במדויק. אבל, ויש אבל – גם אם לא נוכל לדעת איך נראים תווי פניו המדוייקים של העתיד,

נוכל לקבל מושג כללי לגביו, ואף יש מי שיוכל לפרשן לנו ולהנגיש לנו את המידע הזה.

אחת משיטות התקשור המקובלות כיום

בקרב מתקשרים ואנשי מיסטיקה, הינה פתיחה בקלפים. ישנם מספר חבילות קלפים לקבלת מסרים מהעתיד, אך המפורסמת והנפוצה ביותר לשימוש היא חבילת קלפי הטארוט.

מה מכילה חבילת קלפי הטארט הקלאסית

חבילת קלפי הטארוט הקלאסית מכילה שבעים ושמונה קלפים. עשרים ושניים מהם מכונים ״הארקנה הגדולה״ ו-56 הנותרים הם ״הארקנה הקטנה״. 22 הקלפים של ״הארקנה הגדולה״ ממוספרים מ-0 ועד 21,

ובכל אחד דמות אחרת, המסמלת שלב אחר בחיים.

באשר ל-56 הקלפים הנותרים, אלו מחולקים לארבעה יסודות. שני היסודות המזוהים כגבריים הינם יסוד האש המיוצג ע״י מטות, ויסוד האוויר המיוצג ע״י חרבות.

כנגדם, יסוד המים המיוצג ע״י גביעים ויסוד האדמה המיוצג ע״י מטבעות, מזוהים שניהם כנשיים. הסמלים שנבחרו לייצג את היסודות, תואמים צורנית למגדר אליו משוייכים.

היסודות הזכריים (מטות וחרבות) מקושרים יותר לפעולות לטווח הקצר, כאשר האש (חרבות) הוא המוחצן ומקושר לביטוי, והאוויר (חרבות) הוא המופנם ומקושר למחשבה.

מולם, היסודות הנקביים (מטבעות וגביעים) אשר מקושרים יותר לפעולות לטווח הארוך, כאשר האדמה (מטבעות) הוא המוחצן ומקושר לצורך פיזי, והמים (גביעים) הוא המופנם ומקושר לרגש.

לפי קווים מנחים אלו, נעשית פריסת הטארוט, כאשר ישנן מס׳ סוגי פריסות.

הפריסה המפורסמת היא פריסת השאלה. על השואל לנסח שאלה עניינית המורכבת ממס׳ חלקים ברורים.

לדוגמא, השאלה ״מהי ההתפתחות הצפויה במצבי הכלכלי בשלושת החודשים הקרובים?״

את השאלה ניתן לחלק ל-4 חלקים:

מהי – ההתפתחות הצפויה – במצבי הכלכלי – בשלושת החודשים הקרובים. לשאלה כזו, בת 4 חלקים, יש לפתוח חמישה קלפים – קלף אחד לכל חלק וקלף מסכם.

כל אחד מארבעת קלפי השאלה יעביר לשואל מסר מסוים, ובקלף הסיכום תהיה המילה האחרונה, כאשר לכל קלף תמיכות וחסימות מסוימות, וזיקה לנושאים מסוימים.

אולם, פתיחה בקלפי טארוט מומלץ לקבל ע״י מתקשר/ת או כל בעל/ת נגיעה בדבר, כיוון שהמסרים הבאים מהקלפים, לא יוכלו לעבור אליך בצורה בהירה ומכוונת ללא פרשנות מקצועית ממתקשרת.

צרו קשר עם אנג’ליקה, מדיום שתשמח לפתוח לכם בקלפים: 054-6852071

טארוט או לא להיות – פתיחה בקלפים לחיזוי העתיד

האם אמצא זוגיות בקרוב? ומה לגבי העתיד העסקי שלי? אין אחד שלא שאל את עצמו שאלות כגון אלה. כולנו היינו שמחים לדעת מה יקרה לנו בעתיד.

הזמן הנסתר מעינינו ומליבנו מסקרן את כולנו. אולי כי לעולם לא נוכל לדעת את המתחרש בו במדויק. אבל, ויש אבל – גם אם לא נוכל לדעת איך נראים תווי פניו המדוייקים של העתיד, נוכל לקבל מושג כללי לגביו, ואף יש מי שיוכל לפרשן לנו ולהנגיש לנו את המידע הזה.

 

אחת משיטות התקשור המקובלות כיום בקרב מתקשרים ואנשי מיסטיקה, הינה פתיחה בקלפים. ישנם מספר חבילות קלפים לקבלת מסרים מהעתיד, אך המפורסמת והנפוצה ביותר לשימוש היא חבילת קלפי הטארוט.

חבילת קלפי הטארוט הקלאסית מכילה שבעים ושמונה קלפים. עשרים ושניים מהם מכונים ״הארקנה הגדולה״ ו-56 הנותרים הם ״הארקנה הקטנה״. 22 הקלפים של ״הארקנה הגדולה״ ממוספרים מ-0 ועד 21, ובכל אחד דמות אחרת, המסמלת שלב אחר בחיים.

באשר ל-56 הקלפים הנותרים, אלו מחולקים לארבעה יסודות. שני היסודות המזוהים כגבריים הינם יסוד האש המיוצג ע״י מטות, ויסוד האוויר המיוצג ע״י חרבות. כנגדם, יסוד המים המיוצג ע״י גביעים ויסוד האדמה המיוצג ע״י מטבעות, מזוהים שניהם כנשיים. הסמלים שנבחרו לייצג את היסודות, תואמים צורנית למגדר אליו משוייכים.

היסודות הזכריים (מטות וחרבות) מקושרים יותר לפעולות לטווח הקצר, כאשר האש (חרבות) הוא המוחצן ומקושר לביטוי, והאוויר (חרבות) הוא המופנם ומקושר למחשבה.

מולם, היסודות הנקביים (מטבעות וגביעים) אשר מקושרים יותר לפעולות לטווח הארוך, כאשר האדמה (מטבעות) הוא המוחצן ומקושר לצורך פיזי, והמים (גביעים) הוא המופנם ומקושר לרגש.

לפי קווים מנחים אלו, נעשית פריסת הטארוט, כאשר ישנן מס׳ סוגי פריסות.

הפריסה המפורסמת היא פריסת השאלה. על השואל לנסח שאלה עניינית המורכבת ממס׳ חלקים ברורים.

לדוגמא, השאלה ״מהי ההתפתחות הצפויה במצבי הכלכלי בשלושת החודשים הקרובים?״

את השאלה ניתן לחלק ל-4 חלקים: מהי – ההתפתחות הצפויה – במצבי הכלכלי – בשלושת החודשים הקרובים. לשאלה כזו, בת 4 חלקים, יש לפתוח חמישה קלפים – קלף אחד לכל חלק וקלף מסכם.

כל אחד מארבעת קלפי השאלה יעביר לשואל מסר מסוים, ובקלף הסיכום תהיה המילה האחרונה, כאשר לכל קלף תמיכות וחסימות מסוימות, וזיקה לנושאים מסוימים. אולם, פתיחה בקלפי טארוט מומלץ לקבל ע״י מתקשר/ת או כל בעל/ת נגיעה בדבר, כיוון שהמסרים הבאים מהקלפים, לא יוכלו לעבור אליך בצורה בהירה ומכוונת ללא פרשנות מקצועית ממתקשר/ת.

אנא דרגו את המידע