You are currently viewing מה תפקידם של המתקשרים ?
מתקשרת

מה תפקידם של המתקשרים ?

תקשור נחשב לתחום רחב וכאמור ישנן שיטות רבות לתקשור ומתקשרים הפועלים בדרכים שונות. יחד עם זאת, מהותו של התקשור הינה העברת מסרים ממדים מקבילים אל הממד הפיזי בו אנו חיים. זה יכול להיות בעבור אדם שיש לו שאלה כמו שקורה בתקשור פרטי או כאשר רוח של אדם שמת או גם רוח שמעולם לא נכחה בגוף פיזי מעוניינת להעביר מסר אל העולם הפיזי באמצעות ערוץ התקשורת עם המתקשר.

תפקידו של המתקשר

בראש ובראשונה, תפקידו של המתקשר הרוחני כמגדת עתידות הינו להעביר מסרים מישויות רוחניות אל העולם הפיזי. במידה ואדם פונה אל מתקשר לצורך תקשור, ייתכן ויבוא האדם עם בקשה מסוימת לגבי שאלה או רצון להתחבר אל רוח של אדם קרוב. במקרה כזה ינסה המתקשר ליצור קשר עם הרוח של המנוח ולקבל ממנה מסרים אך יש לציין שלא תמיד צולח הניסיון מסיבות שאינן מובנות לנו אך במרבית המקרים כן ניתן לקבל מסר כלשהו מהישות הרצויה או מישויות אחרות הסובבות אותנו וכל זאת על ידי דיוק התקשור כלפי הישויות הסובבות את האדם השואל.

פעולתם של המתקשרים

אנשים רבים פונים אל מתקשרים על מנת לקבל מסר מישות ספציפית ולעיתים מתאכזבים שכן לא קרה הדבר. יש לציין שהמסר הוא מה שחשוב בעת פנייה לממדים אחרים ולא מעביר המסר. הסיבה לכך הינה שבמידה וישנו מסר המיועד לאדם מסוים, המתקשר יכול לאתר את המסר הזה ולהפנות אותו לאדם ואין סיבה להצטער בעת אי קבלת המסר הספציפי אותו ביקש האדם מפני שפועלן של הישויות עדיין נסתר לנו גם כאשר הננו נעזרים במתקשרים המנוסים ביותר.

כמו כן אנשים רבים מעוניינים בייעוץ רוחני עם מתקשר על מנת לחזות את העתיד אך לא תמיד הישויות מעבירות מסרים מדויקים לגבי העתיד. לצורך גילוי עתידות יש לפנות לשיטות חיזוי אחרות כמו פתיחת קלפי טארוט הידועים ביכולתם לספק תשובות לכל שאלה שנשאלת.

בנוסף, המתקשרים משמשים כערוצי תקשורת בעבור קהילת העולם כולו. בעידנים קודמים היה ניתן למצוא מתקשרים שמעבירים מסרים לקבוצות בגדלים שונים מישויות ובעידן האינטרנט, ניתן לראות שהבשורות מהישויות מצליחות לקבל הפצה גבוהה יותר בעיקר בזכות המדיה הדיגיטלית.

יש לציין שפעמים רבות המתקשרים מקבלים תקשור באופן מפתיע והינם אמורים לשמש רק כגשר של הישות המתקשרת אל פני הממד הפיזי והם ניחנים ביכולת מופלאה להעביר מסרים בדיוק רב ומבלי להוסיף את דעתם האישית למסר.

אנא דרגו את המידע